Huis

Dat is de naam van onze 100 jaar oude familiewoning en tevens van ons gezinshuis en zorgorganisatie. Binnen het gezinshuis kunnen de kinderen die bij ons wonen zich ontwikkelen zoals dat past bij hun niveau en achtergrond. Alle kinderen zijn “perspectief biedend” geplaatst wat betekent dat het doel van de plaatsing is om binnen het gezin tot zelfstandigheid te groeien. We vinden het belangrijk dat de kinderen worden ondersteund in het onderhouden of ontwikkelen van hun persoonlijke familiebanden. Er wordt specifieke begeleiding geboden bij problemen waar de kinderen mee om moeten leren gaan. In totaal zijn er maximaal 8 vaste bewoners, inclusief de gezinshuisouders en twee oudste kinderen. Er wordt samengewerkt met verschillende hulpverlenende instanties. Het gezinshuis wordt ondersteund door een begeleider, een orthopedagoog, een huishoudelijk medewerker en het sociale netwerk van het gezin en de kinderen.
LieversHoes vindt het ook van belang dat de kinderen kennis maken met kinderen/jongeren uit andere landen en culturen. Daarom wordt er op uitwisselingsbasis of voor tijdelijke ondersteuning kinderen/jongeren een plek geboden. Meer is hierover te lezen op de pagina internationaleuitwisseling en ondersteuning.
LieversHoes biedt ook een onderzoeksstage voor studenten van de Hanze Hogeschool afdeling Social Works. De verwachting is dat het onderzoek een interessante bijdrage gaat leveren aan ondersteuning voor gezinshuizen en pleeggezinnen. Zodra hierover meer bekend is kunt u zich er via deze website over informeren.